Bruneberg

Project

En mindre hästgård i Lerums kommun utanför Göteborg skall genomgå ett arkitektoniskt och ekologiskt lyft. Omgestaltning av ekonomibyggnader med delvis nya funktioner samt uppförande av ny huvudbyggnad i form av en växthusvilla. Den relativt yteffektivt planerade bostaden omges av ett växthusrum bestående av traditionell växthuskonstruktion i kombination med en oisolerad träkonstruktion. Skarpskuren, modern laduarkitektur med grov lockpanel och traditionella faltak i bästa tänkbara ekologiska material.

Projektet är i inledande fas med planerat bygglov hösten 2015 och påbörjad byggnation 2016.

Top