Techfarm

Project

Greenhouse Living är med och utformar Techfarm – ett kollektivboende för entreprenörer med växthusytor och kontorsplatser för att kunna bo och arbeta tillsammans.

Top